درباره توانما

درباره توانما


 

آشنایی با توانبخشی

 

بسیاری از بیماری با درمان های دارویی و جراحی بهبود نمی یابند و نشانه هایی از بیماری مانند مشکلات حرکتی، ذهنی، گفتاری و تعادلی در فرد باقی می ماند . در این زمان درمان های توانبخشی برای بهبودی کامل نیاز است.

توانبخشی به درمان مشکلات گفتاری، حرکتی، تعادلی و ذهنی افراد برای  افزایش استقلال در زندگی کمک می کند. توانما تخصص های زیر را پوشش می دهد  : 

▪︎ارتوپدی فنی ؛ با ساخت وسایل کمکی مانند ارتزها ( زانو بند، کفش های طبی و ... ) و پروتز ها ( اندام مصنوعی ) به افزایش توانایی حرکتی فرد کمک می کند. 

▪︎فیزیوتراپی ؛ با استفاده از ابزار های الکتریکی، امواج الکترومغناطیسی و درمان های دستی به درمان بیماری های ماهیچه ای، استخوان و مفاصل کمک می کند و توانایی حرکتی فرد را افزایش می دهد. 

▪︎کاردرمانی ؛  با استفاده از روش های درمانی ویژه به افزایش توانایی حرکتی، ذهنی و روانی فرد کمک می کند. 

▪︎گفتاردرمانی ؛ به افزایش توانایی گفتار و بلع پس از بیماری کمک می کنند. 

 

توانما ...

امروزه همه ما برای پیدا کردن خدمات و آگاهی از آنها در گوگل جستجو می کنیم.  خدمات توانبخشی نیز استثنا نیست .   بیشتر مراجعین شما را با استفاده از جستجو در گوگل می یابند . توانما بستری است که با هدف معرفی توانبخشی و تخصص های آن و افزایش آگاهی مردم نسبت به درمان های توانبخشی ایجاد شده است.  توانما از دو بخش تشکیل شده است : 

▪︎ جستجوی متخصصین 

متخصصین توانبخشی از سراسر ایران می توانند با درج اطلاعات خدمات خود در وبسایت توانما ، خدمات خود را در گوگل معرفی نمایند. توانما نیز با بررسی اطلاعات متخصص نسبت به صحت اطلاعات به بازنشر آنها در صفحه ی ویژه متخصص می نماید.

 

▪︎ وبلاگ توانما 

این بخش برای آگاهی مردم نسبت به درمان توانبخشی و بیماری های مختلف در زمینه توانبخشی تشکیل شده است و با مطالعه آن میتوان آشنایی بیشتری نسبت به درمان های توانبخشی به دست آورد.