ارتوپدی فنی نسرین مولودی

1 / 5
2 / 5
3 / 5
4 / 5
5 / 5

عکس شماره 1
عکس شماره 2
عکس شماره 3
عکس شماره 4
عکس شماره 5

مرکز ارتوپدی فنی نسرین مولودی در شهر تهران محله ی دروس آماده ارائه خدمات ارتوپدی فنی به همشهریان گرامی می باشد. خدمات ما : 

▪︎انجام اسکن کف پای داینامیک و استاتیک

▪︎ساخت انواع کفی، کفش و صندل مخصوص:

_ صافی کف پا

_خار پاشنه

_دیابت

_کوتاهی پا

_زانوی ضربدری و پرانتزی و ...

▪︎ساخت انواع ارتوزهای اندام فوقانی، اندام تحتانی و ستون فقرات

▪︎ویزیت در منزل بیمار 

برچسب ها: تهران , شمال , دروس


افتخارات و سوابق


 • ▪︎دکترای تخصصی ارتوپدی فنی


حیطه های تخصصی و روش های درمانی


 • 200rrrr.png

  ارتوپدی فنی

  گردن بند طبی

  ساخت ارتز دست (شانه بند- مچ بند- آرنج بند )

  ساخت ارتز(بریس) پا

  ساخت ارتز های تنه (کمربند طبی)

  ساخت کفش و کفی طبی با اسکن کف پا


خدمات درمانی به تفکیک بیماری ها


 • 200rrrr.png

  ارتوپدی فنی

  ساخت ارتز برای افراد ضایعات نخاعی

  ساخت ارتز در فلج مغزی

  ساخت ارتز های سکته مغزی و ضربه مغزی

  ارتز های انحراف ستون فقرات (کایفوز و اسکولیوز )

  درمان زخم پای دیابتی

  درمان زانوی ضربدری

  درمان پا پرانتزی

  درمان صافی کف پا

  درمان کوتاهی عضلات دست و پا

  درمان انحراف دست و پا

  درمان انحراف انگشتان در آرتروز

  درمان بی ثباتی زانو

  درمان چرخش پا


مناسب سازی محیط


 • آسانسور - همکف
 • پارک خودرو
 • تاکسی- اتوبوس
 • WC

قرار داد با بیمه ها و ارگان هامسیریابی در نقشهثبت نظراتنظرات کاربران