کاردرمانی ندا ترکاشوند

1 / 1

عکس شماره 1

افتخارات و سوابق


 • کارشناس کاردرمانی از دانشگاه علوم توانبخشی و سلامت اجتماعی


حیطه های تخصصی و روش های درمانی


 • 604Untitled-5.png

  کاردرمانی

  کاردرمانی حسی - حرکتی

  کاردرمانی جسمی - حرکتی

  اتاق حسی ( اتاق تاریک)


خدمات درمانی به تفکیک بیماری ها


 • 604Untitled-5.png

  کاردرمانی

  کاردرمانی سکته مغزی

  کاردرمانی پارکینسون

  کاردرمانی ضایعات نخاعی

  کاردرمانی آسیب های مغزی

  کاردرمانی ام اس

  کاردرمانی در فلج مغزی

  کاردرمانی اختلالات یادگیری

  کاردرمانی بیش فعالی و نقص توجه

  کاردرمانی سندرم داون

  کاردرمانی کم توانی ذهنی

  کاردرمانی تاخیر حرکتی

  کاردرمانی اتیسم (اوتیسم )قرار داد با بیمه ها و ارگان ها
ثبت نظراتنظرات کاربران