ارتوپدی فنی - ارتز و پروتز

ارتوپدی فنی (ارتز و پروتز) دانش ساخت ارتوز ها و پروتز ها است. پروتز همان اندام های مصنوعی هستند که جایگزین اندام های از دست رفته از فرد می گردد. شناخته شده ترین پروتز ها پای مصنوعی و دست مصنوعی است . همچنین دسته ای از پروتز ها جنبه زیبایی دارند و برای افرادی که اجزای صورت خود مانند گوش، چشم یا بینی را ازدست داده اند استفاده می شود.
ارتز ها وسایلی هستند که بر روی اندام قرار می‌گیرند تا ناکارآمدی اندام را کاهش دهند. ارتوزها ( ارتز ) با نام بریس، اسپیلنت و آتل نیز شناخته می شوند. مانند کفش و کفی طبی .

متخصصین ارتوپدی فنی با نام ارتوزیست ( متخصص ساخت ارتز) و پروتزیست ( متخصص ساخت اندام مصنوعی ) شناخته می شوند. 

 

کلینیک ارتوپدی فنی رامش

تعداد نظرات : 0 نفر
ارتوپدی فنی بنیامین کهن

تعداد نظرات : 1 نفر
ارتوپدی فنی نسرین مولودی

تعداد نظرات : 0 نفر
ارتوپدی فنی نهال

تعداد نظرات : 0 نفر
ارتوپدی فنی نهال

تعداد نظرات : 0 نفر