فیزیوتراپی باران پردیس

1 / 1

عکس شماره 1

مرکز فیزیوتراپی باران شهر پردیس خدمات فیزیوتراپی ویژه همشهریان گرامی  ارائه می نماید. 

برچسب ها:


افتخارات و سوابقحیطه های تخصصی و روش های درمانی


 • 899فیزیوتراپی.png

  فیزیوتراپی

  شاک ویو

  کامپرشن تراپی

  بیوفیدبک

  اولتراسوند

  تکارتراپی


خدمات درمانی به تفکیک بیماری ها


 • 899فیزیوتراپی.png

  فیزیوتراپی

  فیزویوتراپی گردن

  فیزیوتراپی شانه

  فیزیوتراپی کمر

  فیزیوتراپی زانو

  فیزیوتراپی کف لگن

  فیزیوتراپی ضایعات نخاعی

  فیزیوتراپی بی اختیاری ادرار

  فیزیوتراپی تنگی کانال نخاعی

  فیزیوتراپی بعد از جراحی

  فیزیوتراپی شکستگی های استخوانی

  فیزیوتراپی آسیب های ورزشی

  فیزیوتراپی آتروفی عضلانی

  فیزیوتراپی ضایعات اعصاب محیطی

  فیزیوتراپی آرتروز


مناسب سازی محیط


 • آسانسور - همکف
 • پارکینگ خودرو
 • تاکسی- اتوبوس
 • WC

قرار داد با بیمه ها و ارگان هامسیریابی در نقشهثبت نظراتنظرات کاربران