قوانین توانما

قوانین توانما


  • توانما، پیرو قوانین جاری در ایران می باشد.
  • تمامی مطالب، نظرات و محتوای، وبسایت توانما تنها در زمینه ی درمانی و توانبخشی می باشد. و هرگونه مطلب در زمینه های دیگر در توانما جایی ندارد.
  • هرگونه توهین و نقد عقاید، قومیت، زبانها، افراد حقیقی و حقوقی و سازمان ها در توانما جایی ندارد.
  • اطلاعات دریافتی از متخصص هنگام ثبت نام در توانما، تنها برای بررسی صلاحیت شغلی افراد دریافت می گردد و در اختیار هیچ فرد و نهادی قرار نمی گیرد. 
  • ارائه اطلاعات نادرست به توانما، هنگام ثبت نام  پیگرد قانونی دارد.
  • توانما در ویرایش و جایگزینی اطلاعات نادرست و تصاویر بی کیفیت متخصص در هنگام ثبت نام  اختیار کامل دارد.