کادرمانی طراوت رودسر

1 / 1

عکس شماره 1

توانبخشی  طراوت با استفاده از بازی درمانی برای کودکان محیط گرم و دوست داشتنی فراهم کرده و  برای کسانی  که توانایی حضور در مرکز را ندارند خدمات در منزل نیز ارائه میشود.

کار تیمی گفتاردرمان و کاردرمان و ارائه خدمات گروه درمانی برای کودکان  روند پیشرفت را تسریع می بخشد.

کاردرمانگر تبسم ملک زاده

گفتاردرمانگر:عارفه داوطلب

 

برچسب ها:


افتخارات و سوابق


 • سابقه کار در مدرسه استثنایی  وکاردرمان مدرسه

  سابقه کار در مراکز کم توان. ذهنی و اسایشگاه

  کاردرمان مرکز نوانبخشی گیل رشت 

  کاردرمان مرکز اعصاب و روان  طاهره


حیطه های تخصصی و روش های درمانی


 • 604Untitled-5.png

  کاردرمانی

  کاردرمانی حسی - حرکتی

  کاردرمانی جسمی - حرکتی

  کاردرمانی ذهنی

 • 766goftar.png

  گفتاردرمانی

  درمان اختلالات تلفظ

  درمان مشکلات بلع

  درمان مشکلات صدا

  درمان لکنت


خدمات درمانی به تفکیک بیماری ها


 • 604Untitled-5.png

  کاردرمانی

  کاردرمانی سکته مغزی

  کاردرمانی پارکینسون

  کاردرمانی ضایعات نخاعی

  کاردرمانی بیماری های مغزی

  کاردرمانی ام اس

  کاردرمانی بیماری های دست

  کاردرمانی فلج مغزی

  درمان مشکلات مخچه

  کاردرمانی میوپاتی

  درمان اختلالات یادگیری

  درمان بیش فعالی و نقص توجه

  کاردرمانی سندرم داون

  درمان اتیسم (اوتیسم )

 • 766goftar.png

  گفتاردرمانی

  گفتاردرمانی در فلج مغزی

  گفتاردرمانی در سکته مغزی

  گفتاردرمانی در آسیب مغزی

  گفتاردرمانی مشکلات بلع

  گفتاردرمانی اتیسم

  گفتاردرمانی لکنت

  گفتار درمانی تاخیرگفتاری کودکان

  گفتاردرمانی کم توانی ذهنی

  گفتاردرمانی آپراکسی


مناسب سازی محیط


 • آسانسور - همکف
 • پارکینگ خودرو
 • تاکسی- اتوبوس
 • WC

قرار داد با بیمه ها و ارگان هامسیریابی در نقشهثبت نظراتنظرات کاربران