متخصصین گفتاردرمانی

متخصص  گفتاردرمانی یا آسیب شناس گفتار و زبان، متخصصانی هستند که به درمان و توانبخشی مشکلات گفتار و زبان می پردازند . گفتار و زبان دو بخش دارد بخشی مربوط به فرآیند های ذهنی زبان یعنی انتخاب کلمات و قواعد استفاده از آنها در جمله و استفاده مناسب از جملات است . بخش دیگر زبان  مربوط بیان واژگان  و صدا سازی است که مربوط به لب ، دهان و حنجره و زبان (اندام زبان ) است. بخشی دیگر از گفتاردرمانی به درمان مشکلات بلع پس از بیماری ها یی مانند کام شکاف  دار یا سکته مغزی می پردازد. 

 

کادرمانی طراوت رودسر

تعداد نظرات : 0 نفر
حسین عباسی

تعداد نظرات : 1 نفر
گفتاردرمانی امید

تعداد نظرات : 0 نفر
گفتاردرمانی الهه قربانی

تعداد نظرات : 0 نفر
کلینیک طراوت

تعداد نظرات : 2 نفر
گفتار درمانی - محسن گلریز

تعداد نظرات : 0 نفر
گفتاردرمانی باران

تعداد نظرات : 5 نفر