متخصصین گفتاردرمانی

گفتاردرمانی یا آسیب شناسی گفتارو زبان تخصص از رشته های توانبخشی است که به افراد با مشکلات گفتاری و زبانی کمک می کنند تا بهتر سخن بگویند . همچنین افرادی که پس از بیماری دچار مشکلات بلع می شوند با گفتاردرمانی درمان می گردند. 

متخصصین گفتاردرمانی، گفتاردرمان یا آسیب شناس گفتار و زبان نامیده می شوند. بیشتر مراجعین به مراکز و کلینیک های گفتاردرمانی افراد با مشکلات گفتارو زبان مانند: سکته مغزی، لکنت، تاخیر گفتاری، مشکلات تلفظ، پارکینسون، کام شکاف دار، اوتیسم و افراد با مشکلات شنیداری هستند. 

حسین عباسی

تعداد نظرات : 1 نفر
گفتاردرمانی امید

تعداد نظرات : 0 نفر
گفتاردرمانی الهه قربانی

تعداد نظرات : 0 نفر
توانبخشی رضا ظفری

تعداد نظرات : 22 نفر
کلینیک طراوت

تعداد نظرات : 1 نفر
گفتار درمانی - محسن گلریز

تعداد نظرات : 0 نفر
توانبخشی باران

تعداد نظرات : 7 نفر